Fra fossile brændsler til vedvarende energi

 

I dag får vi hovedparten af vores energi fra fossile brændstoffer som olie, gas og kul, ligesom atomkraft står for en stor del af energiforsyningen i en række lande. Vedvarende energi begynder dog at spille en stadig større rolle i takt med, at de vedvarende energiformer bliver mere effektive og rentable, samtidig med at lande verden over forsøger at begrænse den udledning af drivhusgasser, som brugen af fossile brændstoffer medfører.

 

I fremtiden vil vi sandsynligvis få en langt større andel af vedvarende energi – eller grøn energi, som den også kaldes, mens forbruget at fossile brændstoffer vil falde. Der vil måske også komme nye og bedre energikilder til i fremtiden. Verden over forskes der i disse år meget i at gøre de vedvarende energikilder mere effektive, og der forskes også i nye energikilder som eksempelvis fusionsenergi.

 

I denne sektion kan du læse om de forskellige typer af energikilder, deres udbredelse, fordele og ulemper samt fremtidsudsigterne.