Image Alternative text

Effektiv Energi

Vi ved at de fossile brændstoffer (kulstoffer) på et tidspunkt slipper op, eller at det bliver for kostbart eller teknisk krævende at indvinde de sidste reserver. Samtidig udledes CO2 til atmosfæren, når vi afbrænder fossile kulstoffer. Vi ved også, at vedvarende energikilder som sol og vind og vandkraft potentielt kan dække verdens energibehov, stort set uden CO2 udledning. Så hvorfor bruger vi ikke omgående og udelukkende de vedvarende energikilder?

En del af svaret er, at lagret energi i form af kulstoffer har en meget høj energitæthed (stor energimængde i forhold til volumen) i forhold til andre energikilder. Samtidig virker sol- og vindenergi bedst på henholdsvis skyfri sommerdage og på dage med moderat til kraftig blæst, og desuden kan vedvarende energikilder ikke umiddelbart lagres i en form der gør energien tilgængelig når der er behov.

De fossile kulstoffer dækker størstedelen af vores varme- og energiforbrug, og de udvindes og forarbejdes (raffineres) med gennemprøvede teknikker af en veletableret industri. Olieindustrien omdanner kulstof til energieffektivt brændstof, der i form af benzin eller dieselolie driver stort set alle vore motoriserede transportmidler lige fra knallerter og traktorer til fly og supertankere. I modsætning til benzin og dieselolie kan vedvarende energi kun i begrænset omfang benyttes direkte i vore transportmidler.

For at erstatte olie, kul og gas og samtidig undgå at være afhængige af A-kraft vil fremtidens energiløsning sandsynligvis bestå af en række forskellige tiltag, der skal indføres og fungere sammen. Fremtidige tiltag omfatter effektiv omdannelse af nye energitætte energikilder (biobrændsel og brint), så det kan benyttes i transportsektoren. Desuden skal vi udvikle bedre metoder til at lagre overskydende energi fra vind, sol og vand. Samtidig skal energi måske i langt højere grad produceres og anvendes helt lokalt.

 

 

NOAH-film om fremtidens energiforsyning med energilagring med blandt andet professor Tejs Vegge og Anke Hagen fra DTU Energi;