Smart Cities

Megabyernes udfordringer

Hvis megabyerne ikke skal bukke under af forurening, ressourcemangel og trafikkaos, skal man udvikle intelligente og automatiske teknikker til at styre udnyttelsen af arealerne, energiproduktion og energiforsyning, transport, kommunikation samt affalds- og spildevandshåndtering. Den intelligente og automatiserede by er en såkaldt Smart City.

Smart Cities-løsninger kan skabe udvikling

Ældre megabyer som Tokyo og New York har fortsat store udfordringer, men her har man arbejdet i årevis med at udvikle løsninger på mange af problemerne, og man har løbende kunne teste nye ideer. I Asien og Afrika præges mange storbyer af trafikalt kaos, ustabil energiforsyning og enorme ludfattige slumkvarterer. Megabyer i udviklingslande vil i takt med væksten være i stand til at planlægge og indføre energi- og miljømæssigt bæredygtige styringssystemer og dermed udvikle Smart Cities, som kan blive fremtidens sociale, politiske og økonomiske udviklingscentre.

Den intelligente by

Overalt i verden tages der initiativer til at gøre storbyerne smarte. Visionen er, at omfattende digitalisering i kombination med vedvarende energiproduktion, by-landbrug og CO2-neutrale transportmidler fører til støjsvage bymiljøer med ren klar luft og velfungerende infrastruktur. Lydløse biler, skibe, droner og letbaner binder transporten sammen i et automatiseret netværk og alt drives af energi fra vindmøller, solpaneler og geotermisk energi.

Nøglen til at opnå målet er opsamling, analyse og smart brug af data, der indsamles overalt i byrummene. Sensorer integreret i gadebelysning, transportmidler, smartphones og bygninger sender information til satellitter og datacentraler, der automatisk sørger for at justere alt fra energiforsyning til trafiksignaler efter behov.

Læs mere her om Københavns smart city-planer