Verdens enorme energibehov

Jordens befolkning øges hastigt

I 2050 er vi næsten 10 milliarder mennesker på jorden. Mere end halvdelen af den globale befolkningsvækst frem til 2050 vil foregå i Afrika, hvor der være cirka 1,3 milliarder flere mennesker end i dag. I Asien vil der være 900 millioner flere mennesker i 2050 end i dag. Undtagelsen er Europa, hvor der er udsigt til, at vi bliver lidt færre mennesker.

Læs artikel fra Zetland om nogle af mulighederne for at skaffe energi i fremtiden

Hør Søren Linderoth, institutdirektør, professor og forsker hos DTU Energi fortælle om fremtidens energisystem og udfordringerne ved det:

Energibehovet vokser endnu hurtigere

Befolkningstilvæksten betyder, at der skal produceres meget mere energi i fremtiden for at dække det stigende behov for lys, varme og transport og for at skabe udviklingsmuligheder og bekæmpe fattigdom. Det globale energiforbrug har altid været stigende, og det vil kun blive øget fremover. Ifølge det internationale energiagentur IEA vil verdens samlede energibehov vokse med næsten en tredjedel fra i dag og frem til 2040.

Den nuværende energiproduktion skaber klimaforandringer

I dag kommer omkring 78 % af verdens energiforsyning fra traditionelle energikilder som kul, olie og gas – også kaldet fossile brændstoffer. De traditionelle energikilder medfører omfattende CO2-udledning og bærer hovedansvaret for de menneskeskabte klimaforandringer, der primært viser sig som globale temperaturstigninger og hastig afsmeltning af isdækket på Arktis, Antarktis samt gletchere i bjergområder.

Følgerne af klimaforandringerne er voldsomme og vil blive endnu værre. Tørke og oversvømmelser medfører tab af landbrugsjord og øger risikoen for sult, vandmangel, krige og flygtningestrømme.

Energiproduktionen i 2040

I 2040 vil 37 % af elproduktionen komme fra vedvarende energikilder – heraf halvdelen fra sol og vind, og 60 % af væksten i elproduktionen vil komme fra vedvarende energi i 2040. Der er imidlertid behov for olie og gas i mange år frem. Ifølge IEA ventes forbruget af naturgas at være steget med 50 procent i 2040 på grund af den generelt øgede efterspørgsel efter energi. Til gengæld forventes et gradvist fald i forbruget af kul, der i dag er den største enkelte kilde til CO2-udledninger.

Vedvarende energikilder som biomasse, vind, sol og vandkraft vinder i stigende grad frem og dækker aktuelt omkring 20 procent af verdens energiforbrug. De sidste to procent dækkes af atomkraft.

Læs mere om klima og klimaforandringer

Regnbue over transformerstation ved Santarem, Brasilien